Về WISE

Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE) được thành lập bởi Chương trình Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong – MBI (đồng tài trợ bởi Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB), hỗ trợ bởi Swiss EP và Không gian Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (SIHUB).

WISE hợp tác với mạng lưới các tổ chức và chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh. Chính thức ra mắt vào tháng 3, năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, WISE đã thiết lập mối quan hệ đối tác với nhiều tổ chức hoạt động tích cực trong mảng phát triển, những vườn ươm tạo, hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tầm nhìn của WISE

Phụ nữ kinh doanh ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản không chỉ giới hạn triển vọng của riêng họ, mà còn của cả quốc gia. WISE hỗ trợ phụ nữ thể hiện tốt hơn khả năng của mình bằng cách thu hẹp những rào cản này:

  • Thiếu kiến thức và kỹ năng kinh doanh
  • Thiếu khả năng tiếp cận tài chính
  • Thiếu khả năng kết nối mở rộng mạng lưới
  • Dành hơn nam giới 14 tiếng mỗi tuần cho việc nhà và chăm sóc con cái

Chúng tôi tạo ra cơ hội bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam để thành công trong kinh doanh.

 

Sứ mệnh của WISE

WISE hỗ trợ phụ nữ kinh doanh và khởi nghiệp thông qua các hoạt động: đào tạo tập huấn, hỗ trợ tiếp cận tài chính, kết nối và mở rộng mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp.

 

Để kết nối và biết thêm thông tin về WISE, truy cập trang Facebook: https://www.facebook.com/wisenets/ hoặc email tới contact@wisevietnam.org