Giới thiệu về chương trình tăng tốc WISE ACCELERATOR

WISE Alumni

  • + 3 cohorts
  • + 30 women-led startups
  • $3M+ funds raised
  • 99 % of survived
  • +30 of mentors engaged

Đối tác của WISE