Định nghĩa và đặc điểm của người cố vấn – Mentor

0
1716

 

ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI CỐ VẤN

Có nhiều định nghĩa về thuật ngữ Người cố vấn – Mentor:

  • Bản thân nguồn gốc cả từ “Mentor” đã là một câu chuyện đầy ý nghĩa trong truyền thuyết Hy Lạp. Thuật ngữ Mentor có thể được hiểu là cách kết nối có chủ ý giữa một người có nhiều kinh nghiệm với một người có ít kinh nghiệm hơn nhằm mục đích hỗ trợ người còn ít kinh nghiệm có thể phát triển và hoàn thiện những năng lực cụ thể của mình (Viện Lãnh đạo và phát triển,2006)
  • Người cố vấn là người vô cùng quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển năng lực của người được cố vấn thông qua việc giúp người được cố vấn có cam kết mạnh mẽ để thay đổi, vượt qua những lo lắng, trở ngại của bản thân để dám chập nhận rủi ro và  hành động để tạo ra sự thay đổi (Kibby,1997)
  • Điều tuyệt vời hơn nữa mà người cố vấn có thể làm cho người được cố vấn của mình, đó là giúp những người được cố vấn định  hình tính cách, các giá trị cốt  lõi, hiểu biết về chính mình, sự đồng cảm, khả năng tạo dựng được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Những người cố vấn có kinh nghiệm hiểu rằng để giúp được người được cố vấn định hình được những phẩm chất dựa trên nền tảng của những giá trị quan trọng có ý nghĩa bền vững hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào năng lực cho người được cố vấn. (Anthony K. Tjan,2017,Harvard Business Review)

ĐẶC ĐIỂM PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI CỐ VẤN

Người cố vấn được kỳ vọng sẽ là người có nhựng đặc điểm phẩm chất sau:

  • Cam kết
  • Giữ bí mật nội dung thảo luận trong quan hệ cố vấn
  • Không phán xét
  • Đem lại niềm tin và sự lạc quan cho người được cố vấn khi họ có những ý tưởng mới lạ bằng việc áp dụng quy tác 24×3, suy nghĩ và tìm ra một lý do ủng hỗ cho ý tưởng của người được cố vấn trong 24 giây, 24 phút và 24 giờ trước khi đưa ra những ý kiến phản biện
  • Cho những phản đối trung thực
  • Hỗ trợ người được cố vấn trong nhựng lĩnh vực quan trọng với người được cố vấn
  • Có kỹ năng cố vấn
SHARE