ADB, WISE và MVV hỗ trợ tư vấn và đào tạo kinh doanh cho 500 nữ chủ DNVVN

0
806
WISE và MVV vinh dự là đối tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á thực hiện chương trình tư vấn và đào tạo kinh doanh COVID-19 đặc biệt cho 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo (DNVVN) tại Việt Nam.
Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ” mà Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký thỏa thuận viện trợ ngày 22/12/2020.
Với mạng lưới rộng khắp của WISE và kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam, kết hợp với chuyên môn đào tạo của MVV, chương trình sẽ tập trung vào việc cung cấp các công cụ để nâng cao năng lực và bộ kỹ năng quản lý để các nữ chủ DNVVN điều hành doanh nghiệp của họ thành công trong đại dịch COVID-19.
Chương trình cũng sẽ tập huấn cho họ về các chủ đề xoay quanh quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn tài chính và kiến thức kỹ thuật để giảm thiểu tác động của suy thoái kinh tế.
Chương trình đào tạo bao gồm 12 mô-đun, tập trung vào kiến thức kinh doanh và tài chính, xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch hành động trong quản lý nhân sự, quản lý chi phí hoạt động, tái thiết kế sản phẩm và dịch vụ khách hàng, v.v.
Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với COVID-19, góp phần tạo môi trường kinh tế bền vững hơn ở Việt Nam bằng cách tăng khả năng phục hồi của các WSME bị ảnh hưởng bởi COVID. Kết quả là, các WSME được kỳ vọng sẽ tăng doanh thu, tạo thêm việc làm và phát triển bền vững.
Dự án cũng sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách và các chương trình hỗ trợ hiểu những thách thức mà các nữ chủ DNVVN phải đối mặt trong khủng hoảng và hỗ trợ họ một cách hiệu quả trong tương lai.
SHARE