Home Thư viện Truyền thông về WISE

Truyền thông về WISE

Hình thành mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Định hướng của "Sáng kiến mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh" (WISE) là xây dựng một mạng lưới hỗ trợ giúp kết nối những phụ nữ khởi nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 8/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong đã ra mắt “Sáng kiến mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh” nhằm củng cố, kết nối và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...

Ra mắt mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh WISE

“Sáng kiến Mạng lưới Phụ Nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh” (gọi tắt là WISE) được điều hành bởi các nữ doanh nhân tại Việt Nam, nhằm giúp phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực. Hôm qua 8/3, các tổ chức và cá nhân tích cực trong hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đã khởi động và ra mắt “Sáng kiến Mạng lưới Phụ Nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh” (gọi tắt là WISE) tại Tp. Hồ Chí Minh. WISE được thành lập bởi Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành...
Facebook
Facebook
YouTube
Email: wisevn2017@gmail.com