Chương trình kết nối cố vấn:

  • Yêu cầu những người tham gia cần có sự cam kết mạnh mẽ để làm việc với cố vấn của mình tối thiểu 2 giờ mỗi tháng, trả lời các tin nhắn, đặt ra mục tiêu cụ thể cho quá trình làm việc chung và đều đặn cập nhật email hàng tuần.
  • Phù hợp với doanh nghiệp nữ ở mọi quy mô và giai đoạn kinh doanh khác nhau.
  • Được thực hiện trực tuyến (thông qua Skype, Google Hangouts, v.v)
  • Tập trung vào những mục tiêu ngắn và dài hạn do 2 bên cùng thống nhất
  • Cung cấp những cơ hội tập huấn và phát triển sự nghiệp
  • Hỗ trợ tham gia thành viên trong một cộng đồng mở, toàn cầu nơi những người được cố vấn có thể mở rộng kết nối với các doanh nhân
  • Cung cấp các hỗ trợ cho startup từ các thành viên Quỹ Cherie Blair và Cộng đồng Cố vấn doanh nhân nữ
  • Tôn vinh và ghi nhận nỗ lực của các thành viên bằng chứng chỉ từ Quỹ, kết nối họ tới các chương trình, sự kiện phù hợp

Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://www.cherieblairfoundation.org