Kết quả đạt được
  • 210.000+ phụ nữ nâng cao năng lực
  • 30.000+ phụ nữ kinh doanh được cập nhật thông tin, xu hướng thị trường, và đầu tư
  • Cộng đồng 24.000+ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh
  • Hỗ trợ gọi vốn 5 triệu USD ở giai đoạn sớm

75 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tốt nghiệp chương trình ươm tạo, tăng tốc kinh doanh và xuất khẩu

 

Học viện WISE được thành lập 

 

Tìm hiểu thêm

Hoạt động của chúng tôi
icon1

Nâng cao năng lực

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về các lĩnh vực: tài chính, marketing, vận hành, kỹ năng lãnh đạo, etc. giúp các nữ doanh nhân cải thiện và phát triển kinh doanh.
icon2

Ươm tạo - Tăng tốc

Chương trình Ươm tạo Tăng tốc kéo dài 6 tháng được xây dựng dựa trên nhu cầu và năng lực của các nữ sáng lập/đồng sáng lập. Tìm hiểu thêm tại: https://www.accelerator-wisevietnam.org/
icon3

Kết nối - Cố vấn

Chương trình Cố vấn khởi nghiệp và kinh doanh với mạng lưới cố vấn giàu kinh nghiệm về kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và có mong muốn chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng. Tìm hiểu thêm tại: https://www.mentoring-wisevietnam.org/
icon4

Kết nối tài chính

Thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ sáng lập và các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ được tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới nhà đầu tư thiên thần của WISE.
icon5

Xây dựng cộng đồng khởi nghiệp

Xây dựng cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh +15,000 thành viên với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp và tăng kết nối để phát triển kinh doanh.
icon6

Nghiên cứu và Vận động chính sách

Nghiên cứu và vận động chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ làm chủ các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ phù hợp, giúp họ phát triển và thành công.

Đối tác của WISE