Sáng kiến Thắp lửa: Giải phóng sức mạnh doanh nhân nữ

0
64

WISE tự hào là một trong những đối tác xuất sắc nhất được lựa chọn để thực hiện SÁNG KIẾN THẮP LỬA: GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH CỦA DOANH NHÂN NỮ với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tác động Mastermind.

Sáng kiến Thắp lửa tập trung vào việc khởi dậy tiềm lực của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ họ tăng cường tiếp cận tài chính, công nghệ, thông tin, và mạng lưới doanh nghiệp thông qua mô hình hợp tác giữa ngân hàng, tổ chức phi chính phủ và đối tác hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp.

Với sự phối hợp thực hiện giữa các đối tác gồm Care, VP Bank, WISE, và Canal Circle trong thời gian 2 năm (2020-2022), dự kiến sẽ có 50.000 khách hàng sẽ được hưởng lợi thông qua các sản phẩm và dịch vụ tài chính dành cho Doanh nghiệp; 965.000 người được tiếp cận và 96.500 người tham gia dự án.

SHARE