Ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp nhận chuyên gia nước ngoài

0
389

Tháng 12 năm 2017 – WISE ký kết thỏa thuận hợp tác với The World University Service of Canada, gọi tắt là WUSC.

Hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định nhu cầu hỗ trợ về kỹ năng và kiến thức chuyên môn, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp nhận các chuyên gia đến từ Canada trong nhiều lĩnh vực như Tiếp thị và Truyền thông, Quản lý Tài chính, Quản lý nhân sự, v.v. nhằm triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, cố vấn khởi nghiệp một cách hiệu quả cho mạng lưới các female founders mà WISE hỗ trợ.

Được thành lập vào những năm 1920 và hiện có chương trình tại 13 quốc gia, WUSC là tổ chức phi chính phủ hàng đầu của Canada hoạt động hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới công bằng và bền vững. WUSC hợp tác chặt chẽ với một mạng lưới rộng lớn gồm các cơ sở giáo dục (Cao đẳng, Đại học), các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực nhằm cung cấp các cơ hội đào tạo, phát triển và trao quyền cho hàng triệu phụ nữ và thanh niên cần hỗ trợ trên khắp thế giới.

 

SHARE