Nghiên cứu Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc nâng cao kiến thức và kĩ năng số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

0
729

Trong khuôn khổ Chương trình Hành động của APEC hướng tới việc nâng cao sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội, từ tháng 6 năm 2018 tới tháng 4 năm 2019, WISE thực hiện nghiên cứu có tên Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc nâng cao kiến thức và kĩ năng số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhấn vào đây để download báo cáo.

Báo cáo này trình bày các lĩnh vực cần ưu tiên để hướng tới một cộng đồng APEC toàn diện hơn vào năm 2030, bao gồm thúc đẩy nền kinh tế số và Internet, tận dụng các cơ hội, vượt qua các thách thức do Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại và nâng cao việc trao quyền cho phụ nữ bằng cách tạo điều kiện, hỗ trợ họ tiếp cận vào các nền tảng kỹ thuật số.

Trên cơ sở cân nhắc các cơ hội, thách thức và các kết quả nghiên cứu được các thành viên APEC và các chuyên gia quốc tế chia sẻ, dự án đưa ra năm khuyến nghị chính:

  • Tiếp tục phát triển một bộ dữ liệu toàn diện liên quan đến giới để xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng, theo dõi và đánh giá tiến độ
  • Tiếp tục mở rộng tiếp cận internet và kỹ thuật số cho phụ nữ và trẻ em gái
  • Khắc phục tất cả các hình thức định kiến ​​giới, thiên vị, phân biệt đối xử, bạo lực ngăn cản phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào lĩnh vực STEM và công nghệ cao
  • Thực hiện các biện pháp khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái tham gia giáo dục STEM
  • Có thêm dự án nâng cao năng lực để hỗ trợ các nữ doanh nhân.
SHARE