Home Mentoring

Mentoring

Mentorship Program

Are you a female startup? Are you having difficulty in project operation and development and need expert advice? Moreover, do you need a lead person with rich experience and practical knowledge to support you in the process of operating and developing your business? Join WISE's "Mentoring Program in March"! The program is coordinated by WISE and its partners with the aim of connecting mentors and mentors of the same value, business point of view so that they can both work together, build a long-term relationship, and help each other keep fire and overcome challenges in the way of starting a...

Why should you become a mentor?

Khi bàn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chúng ta thường nghe nhiều đến những lợi ích mà mentor – tạm dịch là người cố vấn, mang lại cho một mentee – người được cố vấn. Và hiển nhiên, những nhà khởi nghiệp trẻ nói riêng và thế hệ trẻ nói chung rất cần những mentor tốt. Thế nhưng ở chiều ngược lại, những câu hỏi như: Những ai có thể trở thành mentor? Và tại sao bạn nên trở thành một mentor? … lại chưa được đề cập nhiều. TBKTSG Online trò chuyện cùng anh Ted Nuyen, một trong những người đồng sáng lập mạng lướiSME...

Do you want to become a WISE Mentor?

WISE believes that everyone has personal values and want to contribute their values to society, in one way or another. Not only physical, but also the sharing of knowledge, experiences and inspiration for the "latecomers" is also a way of showing valuable contributions to society. Join WISE Mentor's mentor team, meet and support female startups every month for 1-2 hours, if you believe you are right and want to share! Why should I join the WISE Mentor team? Attend mentor training to gain the right knowledge and skills in this new role. Join the network of mentors, connect with angel investors, experts...

Who is the portrait of an ideal Mentor you are looking for?

Trong bộ sách nổi tiếng “Cha giàu, cha nghèo”, tác giả Robert Kiyosaki luôn nhắc đến 2 người bố tuyệt vời với hai hoàn cảnh khác xa nhau: một người bố giàu (cha của bạn thân và là cố vấn tài chính cho Robert), một người bố nghèo. Nhưng hai ông bố đều mang đến cho Kiyosaki những lời khuyên quý giá, những bài học, kinh nghiệm về tiền bạc và cuộc sống. Nhờ đó, Kiyosaki đã quan sát được bức tranh tổng quát về cách thế giới vận hành, từ đó đúc kết kinh nghiệm của hai người cha...
Facebook
Facebook
YouTube
Email: wisevn2017@gmail.com