Báo chí

Ra mắt mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh WISE

“Sáng kiến Mạng lưới Phụ Nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh” (gọi tắt là WISE) được điều hành bởi các nữ doanh nhân tại Việt Nam, nhằm giúp phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực. Hôm qua 8/3, các tổ chức và cá nhân tích cực trong hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đã khởi động và ra mắt “Sáng kiến Mạng lưới Phụ Nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh” (gọi tắt là WISE) tại Tp. Hồ Chí Minh. WISE được thành lập bởi Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành...
Facebook
Facebook
YouTube
Email: wisevn2017@gmail.com