Khóa tập huấn được thiết kế đặc biệt, dựa trên nhu cầu và trình độ của các học viên, trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng thực tiễn về quản trị doanh nghiệp và tài chính để dễ dàng áp dụng hiệu quả trong điều hành doanh nghiệp của mình.

“Khóa tập huấn này thực sự hữu ích bởi nó được thiết kế dựa trên khung năng lực và nhu cầu hỗ trợ của tôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp của mình” – Hương Liên, Người sáng lập của I love Hue Tour chia sẻ.