Giảng viên là cô Genevieve Hills, Chuyên gia nghiên cứu và truyền thông của Dịch vụ Đại học Thế giới Canada. Trong một ngày học, cô Genevieve đã dẫn dắt các sinh viên tìm hiểu nguyên nhân cũng như các giải pháp để vượt qua các thách thức về truyền thông và thương hiệu mà các công ty khởi nghiệp nữ thường gặp phải như bán sản phẩm. , dịch vụ rất tốt nhưng không biết cách tiếp cận khách hàng hoặc nhà đầu tư tiềm năng một cách hiệu quả, cách xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông hiệu quả, với nhóm khách hàng nào để giao tiếp với tin nhắn và phải làm gì để tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu gặp gỡ, v.v.
Lớp học thu hút sự tham gia nhiệt tình và phản hồi tích cực từ các sinh viên. Tất cả những người tham dự đều muốn WISE tổ chức các hoạt động đào tạo hữu ích và thiết thực hơn như thế này trong tương lai.